Kế hoạch hoạt động tình nguyện hè 2018 đối với hệ Cử nhân Tài năng, ngành Hoá học

Khoa Hoá học                                                                         Tp. HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2018

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2018 NGÀNH HOÁ HỌC

HỆ CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHOÁ 2016 VÀ 2015

* Đối tượng: toàn thể sinh viên lớp 16HOH-CNTN và lớp 15HOH-CNTN

* Thời gian hoạt động: từ ngày 01/7/2018 đến ngày 11/8/2018

      Tuỳ theo hoạt động của mỗi đội hình sẽ cân đối thời gian thích hợp.

* Nội dung và tiến độ thực hiện:

Sinh viên xem thông tin chi tiết theo file đính kèm tại đây

*** Lưu ý: Tất cả sinh viên lớp 16HOH-CNTN và lớp 15HOH-CNTN nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã thông báo và đảm bảo tiến độ, nội dung chuyên môn.

     Đây là hoạt động hè bắt buộc của hệ Cử nhân Tài năng, sinh viên không tham gia sẽ có hình thức kỷ luật theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa (tuỳ trường hợp xem xét).

   Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                              hoặc cô Thảo Ly, thầy Trường Hải.