Thông báo v/v tự đánh giá ĐRL mục 5.

Khoa Hoá học                                        

THÔNG BÁO

V/v SV tự đánh giá ĐRL mục 5. do khoa quản lý

 

   Khoa Hoá thông báo đến tất cả SV đang theo học, tiến hành tự đánh giá ĐRL mục 5. theo link bên dưới:

Link tự đánh giá mục 5. tại đây

Hạn chót tự đánh giá: 12h00 ngày 24/03/2018 (thứ 7)

Sinh viên vui lòng thực hiện phiếu đánh giá trung thực, nghiêm túc.

Sinh viên thắc mắc ĐRL liên quan mục 5. vui lòng gửi email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                - TLSV -