Công ty dệt nhuộm Nicca Việt Nam tuyển dụng

Công ty Nicca Việt Nam là công ty của Nhật Bản, đặt trụ sở tại Việt Nam, chuyên về dệt nhuộm.

Công ty có nhu cầu tuyển dụng theo thông tin chi tiết đính kèm tại đây.

Các ứng viên quan tâm chú ý thông tin và gửi email như thông báo tuyển dụng.