Tuyển thực tập sinh ngành phụ gia - Công ty CP Bestmix

Khoa Hóa học                                               Tp. HCM, ngày 10 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v công ty Bestmix tuyển thực tập sinh năm 2018

        Công ty Cổ phần BESTMIX có chương trình tuyển thực tập sinh cho ngành Phụ gia năm 2018.

*** Đối tượng là sinh viên năm cuối chuẩn bị thực tập tốt nghiệp thuộc các ngành Hóa Polyme, Hóa vô cơ, Hóa phân tích,...

   Sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết đính kèm tại đây

*** Theo điều kiện và công việc trong quá trình thực tập tại công ty, sinh viên tham gia làm thực tập sinh tại công ty Bestmix như trên sẽ được BCN Khoa cùng GVHD tại khoa đồng ý tương đương với đề tài tốt nghiệp 6TC và phải có báo cáo tốt nghiệp tại hội đồng khoa theo qui định.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)