Chương trình kỹ năng “Ready to Lead” cho Sinh viên Công nghệ kỹ thuật Hóa Học

KẾ HOẠCH

Chương trình kỹ năng “Ready to Lead” cho

Sinh viên Công nghệ kỹ thuật Hóa Học

Học kỳ III, năm học 2016 – 2017

 

Ready to Lead là chương trình tập huấn lãnh đạo do công ty Cầu Nối Giáo Dục Learning Choice kết hợp với Khoa Hóa học ĐH KHTN đồng tổ chức với mong muốn giúp đỡ các bạn sinh viên trên con đường tự lập, tự trọng và tự chịu trách nhiệm, định hướng học tập và cống hiến rõ ràng. 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tạo cơ hội cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học học kỹ năng lãnh đạo bản thân, lãnh đạo người khác, lãnh đạo 1 nhóm.

- Thu hút được sự quan tâm tham gia của sinh viên.

- Tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

-  Chương trình bắt buộc cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa Học

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

  1. Thời gian: 07h45 đến 17h30, ngày 23/04/2017 (Chủ nhật).
  2. Địa điểm: Viện nghiên cứu phát triển  Thành phố Hồ Chí Minh

            (Số 149, đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.)

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN THAM GIA:

-       Khi tham gia, Sinh viên phải đảm bảo đúng giờ, tham gia hết chương trình và không đem đồ vật có giá trị theo.

-       Sinh viên không tham gia mà không có lý do chính đáng sẽ được ghi nhận để đánh giá trong Điểm rèn luyện sinh viên cuối năm học.