TB - V/v tham dự chương trình ngoại khóa hướng dẫn kỹ năng mềm

      Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, BTC chương trình ngoại khóa hướng dẫn kỹ năng mềm miễn phí cho sinh viên đã nhận được đăng ký của các sinh viên sau:

2.1. Kỹ năng tư duy sáng tạo (Mã chuyên đề: KN3)  - Danh sách đăng ký tham gia

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Thứ bảy, ngày 12/11/2016

 + Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

2.2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Mã chuyên đề: KN4) - Danh sách đăng ký tham gia

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Chủ nhật, ngày 13/11

+ Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

2.3. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (Mã chuyên đề: KN7) - Danh sách đăng ký tham gia

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Thứ bảy, ngày 26/11

 + Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

2.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề (Mã chuyên đề: KN8) - Danh sách đăng ký tham gia

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Chủ nhật, ngày 27/11

+ Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

2.5. Kỹ năng quản trị cuộc đời (Mã chuyên đề: KN12) - Danh sách đăng ký tham gia

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Chủ nhật, ngày 04/12

 + Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

Các sinh viên đã đăng ký vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng ký.

      BTC sẽ xác nhận bằng cách gửi email cho các bạn đã đăng ký trước ngày tổ chức lớp, khi nhận được email, các bạn vui lòng gửi mail phản hồi, xác nhận tham gia. Nếu như không nhận được email thông tin, các bạn vui lòng email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Các sinh viên tham gia sẽ được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học và được cộng điểm rèn luyện theo quy định.

      Đối với các sinh viên đã đăng ký tham gia lớp học và xác nhận sẽ tham gia nhưng lại không tham gia mà không có lý do chính đáng sẽ được ghi nhận để đánh giá trong Điểm rèn luyện cũng như xem xét việc không giải quyết cho tham gia các hoạt động khác do Khoa tổ chức.