TB - Đăng ký tham gia các lớp ngoại khóa hướng dẫn kỹ năng mềm cho Sinh viên

       Thực hiện kế hoạch số 1965/KH-ĐHQG của Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 05/10/2016 về việc tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ĐHQG-HCM năm 2016 thuộc Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm sinh viên ĐHQG-HCM”, Khoa Hóa học thông báo triển khai chương trình ngoại khóa hướng dẫn kỹ năng mềm miễn phí cho sinh viên theo các nội dung như sau:

 1. Đối tượng tham dự:

-       Sinh viên năm thứ 2, 3, 4

2. Các lớp kỹ năng được mở:

 

2.1. Kỹ năng tư duy sáng tạo

 + Số lượng: 100 Sinh viên

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Thứ bảy, ngày 12/11/2016

 + Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

2.2. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

 + Số lượng: 100 Sinh viên

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Chủ nhật, ngày 13/11

+ Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

2.3. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (Mã chuyên đề: KN7)

 + Số lượng: 100 Sinh viên

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Thứ bảy, ngày 26/11

 + Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

2.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề (Mã chuyên đề: KN8)

 + Số lượng: 100 Sinh viên

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Chủ nhật, ngày 27/11

+ Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

2.5. Kỹ năng quản trị cuộc đời (Mã chuyên đề: KN12)

 + Số lượng: 100 Sinh viên

 + Thời gian: 08h00 – 11h00, Chủ nhật, ngày 04/12

 + Địa điểm: Hội trường I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 (227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM)

 

3. Đăng ký tham gia

       Sinh viên đăng ký tham gia lớp kỹ năng mềm thông qua tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal theo hướng dẫn sau:

-  Đăng nhập tài khoản sinh viên tại website http://portal.hcmus.edu.vn

File hướng dẫn cách đăng ký: LINK

-  Chọn nhóm chức năng Chuyên đề/ chọn Đăng ký chuyên đề

-  Thời gian đăng ký từ 08g00 ngày 28/10/2016 – 18g00 ngày 01/11/2016.

-  BTC sẽ xác nhận bằng cách gửi email cho các bạn đã đăng ký, khi nhận được email, các bạn vui lòng gửi mail phản hồi, xác nhận tham gia. BTC sẽ lựa chọn 100 Sinh viên đăng ký đầu tiên để tham gia chuyên đề.

       Các sinh viên tham gia sẽ được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học và được cộng điểm rèn luyện theo quy định.

       Đối với các sinh viên đã đăng ký tham gia lớp học và xác nhận sẽ tham gia nhưng lại không tham gia mà không có lý do chính đáng sẽ được ghi nhận để đánh giá trong Điểm rèn luyện sinh viên cuối năm học.