Thông báo - V/v tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng làm việc cho Sinh viên theo phương pháp SmartLearning (New Update)

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng làm việc cho Sinh viên
theo phương pháp SmartLearning 

 

            Nhằm cung cấp, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho các sinh viên, góp phần hỗ trợ các bạn rèn luyện, thực hành và hoàn thiện các kỹ năng làm việc cần có khi ra trường; Khoa Hóa học phối hợp với công ty SmartLearning tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng làm việc cho Sinh viên theo phương pháp SmartLearning với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung của khóa học: Đây là một khóa đào tạo cung cấp cho sinh viên các kiến thức cũng như cơ hội được thực hành các kỹ năng cụ thể như:

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo dự án, kỹ năng viết và trình bày dự án

- Kỹ năng sử dụng các công cụ iMindMap, OPPM, các công cụ quản lý dự án

- Các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho dự án.

2. Đối tượng tham dự khóa học: Tất cả sinh viên chương trình Cử nhân tài năng khóa 2014

3. Thời gian:

- Thời lượng: khóa học gồm 1 buổi lý thuyết, 1 buổi báo cáo giữa kỳ, 1 buổi báo cáo cuối kỳ và 7 tuần thực hiện đề tài
- Chương trình cụ thể như sau:

STT THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG PHỤ TRÁCH
1 08h00 – 11h30, 05/4/2015 (Chủ nhật) Phòng I44 Trường ĐHKHTN cơ sở 1 + Giới thiệu Phương pháp làm việc SmartLearning
+ Kỹ năng sử dụng công cụ OPPM
+ Chia nhóm, nhận đề tài, giới thiệu các Mentor và Assistant
Cô Hồ Thanh Hương
Giám đốc đào tạo Công ty TNHH Ô Tô Ngôi Sao Việt Nam (Vietnam Star Automobile
2 Từ 06/4/2015 đến 19/4/2015   (2 tuần)   Các nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài Các nhóm;     các Mentor và Assistant
2 08h00 – 11h30, 19/4/2015 (Chủ nhật) Phòng I42
Trường ĐHKHTN cơ sở 1
Báo cáo đầu kỳ
+ Giải thích đề tài
+ Giới thiệu Nhóm
+ Giới thiệu, giải thích cách thức xây dựng OPPM
Các nhóm;     các Mentor và Assistant;    BTC lớp, khách mời
3 Từ 19/4/2015 đến 23/5/2015   (5 tuần )   Các nhóm thực hiện, hoàn chỉnh đề tài Các nhóm;     các Mentor và Assistant
4 08h00 – 12h00, 24/5/2015 (Chủ nhật) Trường ĐHKHTN cơ sở 1 Báo cáo kết quả thực hiện đề tài
+ Báo cáo kết quả dự án
+ Chia sẻ quá trình thực hiện dự án: mặt được, hạn chế, những khó khăn gặp phải, cách vượt qua khó khăn
+ Đánh giá Rubric của Nhóm, của từng thành viên, chia sẻ những kỹ năng tích lũy sau khóa học
Các nhóm;     các Mentor và Assistant;    BTC lớp, khách mời
 

4. Lưu ý:

- Các bạn sinh viên khi tham gia và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của khóa đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận có xác nhận của khoa và công ty.
           
- Xem file Thông báo tại đây: /uploads/news/2015_04/thong-bao-smart-learning.pdf
  KHOA HÓA HỌC