Thông báo chiêu sinh (HPLC, ICP-OES, LC-MS/MS và Vi sinh)

Thông báo chiêu sinh (HPLC, ICP-OES, LC-MS/MS và Vi sinh)

 

Trung tâm nghiên cứu đào tạo kỹ thuật cao Thái Sơn xin trân trọng thông báo chiêu sinh các khóa học bên dưới:

  1. 1.      Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm,thức ăn chăn nuôi, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường.

Thời gian: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018

  1. 2.      Quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường.

Thời gian: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018

  1. 3.      Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS) – Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và môi trường.                   

Thời gian: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018

  1. 4.      Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy sản.

Thời gian: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

 

 

Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng xem file đính kèm.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ về: Ms. Nguyễn Thị Hồng Muội

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CAO THÁI SƠN

Địa chỉ: 592A, Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38104336

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.