Kết quả tham gia lớp Kỹ năng mềm theo đề án ĐHQG-HCM 2017

     Sinh viên theo dõi kết quả tham gia các lớp Kỹ năng mềm theo đề án ĐHQG-HCM năm 2017 trong link đính kèm tại đây

     Các sinh viên có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận vui lòng đến trực tiếp P.CTSV để đăng ký kể từ ngày 04/12/2017

                                                                 - Nguồn www.hcmus.edu.vn