Thông báo Lớp kỹ năng Tư duy nhanh cho lớp CNTN khóa 2016

Thông báo Lớp kỹ năng Tư duy nhanh cho lớp CNTN khóa 2016

 

Thời gian:

Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017

8h30 - 11h30

Địa điểm:

Phòng I 76 - Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

 

Đây là chương trình kỹ năng bắt buộc dành cho lớp Cử nhân tài năng khóa 2016