Seminar của GS. Takashi Ogi (Department of Chemical Engineering, Hiroshima University)

THÔNG BÁO

V/v Seminar của GS. Takashi Ogi (Department of Chemical Engineering, Hiroshima University)

 

Khoa Hóa thông báo đến sinh viên ngành Hóa học và Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

- Nội dung trình bày: Hướng nghiên cứu và tuyển sinh chương trình sau đại học tại trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản

- Trình bày: GS. Takashi Ogi (Department of Chemical Engineering, Hiroshima University)

- Thời gian: 9g00 ngày 11/12/2019 (thứ 4)

- Địa điểm: phòng I.78

- Đối tượng: sinh viên ngành Hóa học và CNKTHH (khóa 2016, 2017, đặc biệt các lớp thuộc 17CKH, 16HOH-TN và 17HOH-TN)

Sinh viên tham khảo

CV

Abstract