Thông báo tổ chức tham quan nhà máy Yakult Việt Nam

Khoa Hoá học                                                          Tp. HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tham quan nhà máy Yakult

    Nhằm tạo điều kiện học tập, bổ sung kiến thức từ qui trình sản xuất thực tế tại nhà máy, Câu lạc bộ Hoá học tổ chức chuyến tham quan nhà máy Yakult, Việt Nam. (link xem thông tin về nhà máy)

Thời gian: 8h00-12h00, ngày 25 tháng 10 năm 2018 (thứ Năm)

Đối tượng: sinh viên khoa Hoá học

Số lượng: 45 sinh viên

Hạn chót đăng ký: 16h00, ngày 15 tháng 10 năm 2018 (thứ Hai)

Lệ phí tham gia: 15.000 đ/SV 

Sinh viên đăng ký tham gia theo link tại đây

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ cô Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

                                                                                             - CLB Hoá Học -