Nhận thẻ ATM sinh viên ngành CNKTHH và Hóa Việt-Pháp khóa 2018

THÔNG BÁO 

V/v Nhận thẻ ATM sinh viên ngành CNKTHH và Hóa Việt-Pháp khóa 2018

 

Sinh viên đến tại Văn phòng Khoa Hóa học (I.59B) gặp Cô Lâm Quỳnh Như để nhận thẻ ATM từ ngày thông báo đến 15g00 ngày 24/9/2018

Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên khi nhận thẻ ATM