Thông báo hủy đợt tham quan nhà máy Ajinomoto_ngày 18/4/2018

THÔNG BÁO HUỶ CHUYẾN THAM QUAN THỰC TẾ

Nhà máy Ajinomoto, Biên Hòa, Đồng Nai ngày 18/4/2018

 

  Do số lượng sinh viên đăng ký tham gia không đủ nên chuyến tham quan thực tế tại nhà máy Ajinomoto, Biên Hòa, Đồng Nai đợt 1 ngày 18/4/2018 sẽ huỷ.

Khoa sẽ sắp xếp chuyến tham quan khác trong thời gian sau.