Danh sách tham quan nhà máy Ajinomoto dành cho lớp 16HOH, ngày 26/4/2018

Khoa Hóa học                                                         Tp.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM QUAN NHÀ MÁY AJINOMOTO

NGÀY 26/4/2018, DÀNH CHO LỚP 16HOH

*** Nhà máy Ajinomoto Việt Nam, Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian tham quan: 8h00-11h00, ngày 26/4/2018 tại nhà máy Ajinomoto, Biên Hòa

SV tập trung lúc 07h00, tại nhà điều hành trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cơ sở Linh Trung.

Danh sách SV đã đăng ký tham quan xem tại đây

Sinh viên có tên trong danh sách phản hồi v/v tham gia chuyến tham quan về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cú pháp gửi email: <Họ tên SV> <Tham quan sáng 26/4/2018>

Hạn chót phản hồi: 24h00, ngày 14/4/2018

Mọi thắc mắc Sv liên hệ cô Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)