Thông báo về học bổng Việt kiều Mỹ (gấp)

Khoa Hóa học

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VIỆT KIỀU MỸ

     Qũy học bổng Việt Kiều Mỹ thông báo các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ xin học bổng, vui lòng kiểm tra email gấp để phản hồi về BTC Qũy học bổng các thông tin liên quan.

     Sinh viên nào nhận được email đồng nghĩa với việc đã qua được vòng xét duyệt hồ sơ, vì vậy phải nhanh chóng xác nhận email để thực hiện các bước tiếp theo.

Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Trường Hải (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)