Thông báo v/v nhận học bổng thủ khoa K2018, khoa Hoá học

Khoa Hoá học                                                Tp. HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nhận học bổng thủ khoa khoa Hoá học

Khoá 2018-2022

     Khoa Hoá học trao các suất Học bổng thủ khoa dành cho các bạn tân sinh viên là thủ khoa khoa Hoá học, khoá tuyển 2018. Sinh viên vui lòng đến nhận học bổng theo thông tin như sau:

Địa điểm: văn phòng khoa Hoá học (I.59B), gặp cô Như

Thời gian: trước 17h00, ngày 07/9/2018 

Danh sách nhận học bổng:

1. Đoàn Châu Thành Vinh - MSSV: 18140097

2. Bùi Thanh Tú  -  MSSV: 18146025

3. Nguyễn Thành Phương  -  MSSV: 18247127