Thông báo v/v ký nhận học bổng Đồng hành và học bổng TVN 2018

Khoa Hoá học                                                     Tp. HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

      Những sinh viên được xét trao học bổng Đồng hành và học bổng TVN Innovation Family năm 2018, vui lòng đến văn phòng khoa Hoá học (I.59 B) để ký nhận học bổng.

Thời gian ký nhận: từ ngày 25/5/2018 đến ngày 31/5/2018, trong giờ làm việc

                                               (gặp Cô Quỳnh Như)

Mọi thắc mắc SV liên hệ cô Thảo Ly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)