Thông báo nhận khen thưởng (tổng kết NH 16-17, Hội thao ĐHQG 2017, xét tuyển đại học khóa 2017, tốt nghiệp đợt 9/2017)

THÔNG BÁO

v/v nhận khen thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc

  Nhà trường thông báo về các quyết định khen thưởng trong năm học 2016-2017 và các danh sách SV nhận chuyển khoản giải thưởng theo từng khoản thưởng như bên dưới:

1. Khen thưởng tổng kết năm học 2016-2017

2. Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc Hội thao ĐHQG-HCM năm 2017

3. Khen thưởng kỳ xét tuyển đại học 2017

4. Khen thưởng sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác tiếp nhận sinh viên năm 2017

5. Khen thưởng tốt nghiệp đợt 9/2017

Sinh viên theo dõi chi tiết Quyết định khen thưởng, danh sách SV đã nhận chuyển khoản và danh sách SV nhận tiền mặt theo link tại đây.

                                                                                        - Nguồn hcmus.edu.vn -