Thông báo v/v gia hạn nộp bài cuộc thi "Học sinh-Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021

    Khoa Hóa học thông tin đến Sinh viên quan tâm v/v gia hạn thời gian nộp dự án tham gia cuộc thi "Học sinh, Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021
Thời gian nộp dự án: 8g00 ngày 20/10/2021 đến 12g00 ngày 25/10/2021
Đầu mối tiếp nhận Hồ sơ của trường: Chuyên viên Phòng KHCN - Võ Kim Ngọc (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Thông tin chi tiết xem trong công văn đính kèm tại đây