Thông tin v/v tham dự buổi webinar về Đổi mới sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ của đại sứ quán Anh

   Khoa Hóa học chuyển thông tin từ Đại sứ quán Anh về buổi webinar như sau:

  Đại sứ quán Anh xin giới thiệu và kính mời các nhà khoa học quan tâm tham dự 2 buổi webinar về Đổi mới sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ.

+ Diễn giả của 2 webinar là các chuyên gia của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh và Đại học Oxford.

+ Buổi hội thảo phù hợp với các cán bộ quản lý của Viện/Trường, Phòng Khoa học và Công nghệ và các nhà nghiên cứu quan tâm đến bảo hộ IP và chuyển giao công nghệ.

*** Thông tin chi tiết về 02 buổi webinar, kính mời xem trong đường dẫn:

Buổi 1: UK-ASEAN IP Innovation Webinar Part 1, 24 November 2020, 14:00 – 16:20 (Bangkok, Hanoi, Jakarta time GMT +7)

Registration link: https://app.livestorm.co/p/d836dd9f-bdf6-4f82-9acb-efacd29b563a

 Buổi 2: UK-ASEAN IP Innovation Webinar Part 2, 25 November 2020, 14:00 – 16:00 (Bangkok, Hanoi, Jakarta time GMT +7)

Registration link: https://app.livestorm.co/p/3855e8 dd-ab78-4f14-b29e-d977f152517e