Thư mời tham dự và Chương trình chi tiết Hội nghị NCKH lần 11, tiểu ban Hoá học

Khoa Hoá học                                                                              Tp. HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG-HCM

Trân trọng kính mời

QUÝ TÁC GIẢ

QUÝ THẦY CÔ, CBVC-NLĐ, NGHIÊN CỨU SINH, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN

Đến tham dự HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN XI, NĂM 2018

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC PHIÊN CỦA HỘI NGHỊ 

Phiên toàn thể: Sáng ngày 09/11/2018

Phiên báo cáo khoa học tại Tiểu ban Hoá học: Chiều ngày 09/11/2018

Phiên báo cáo Poster: hai ngày 09 và 10/11/2018

 SƠ ĐỒ CHI TIẾT CÁC TIỂU BAN VÀ KHU VỰC TRIỂN LÃM POSTER KHOA HỌC

Hân hạnh đón tiếp.