Lưu ý
 • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Vật liệu chuyển hóa năng lượng

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Pin mặt trời thế hệ mới – Pin mặt trời chất màu nhạy quang (DSC) và pin mặt trời perovskite (PSC)

 • Tổng hợp vật liệu perovskite, perovskite pha tạp,... dùng cho pin PSC;
 • Nghiên cứu tính toán mô phỏng và tổng hợp các phức chất nhạy quang mới; khảo sát độ bền của các phức chất nhạy quang;
 • Tổng hợp và biến tính TiO2, composit TiO2/graphene, keo TiO2,... dùng cho quang điện cực trong pin DSC và PSC;
 • Nghiên cứu biến tính bề mặt quang điện cực bằng các phương pháp hóa học, điện hóa học, nhằm cải thiện hiệu suất pin;
 • Tối ưu các loại dung dịch điện ly để tăng độ bền hoạt động của pin DSC;
 • Tối ưu quy trình chế tạo pin, nghiên cứu các quá trình động học, quá trình điện hóa trong pin.

Pin lithi và pin natri (Lithium and Sodium battery)

 • Tổng hợp các vật liệu điện cực dương cho pin sạc Li-ion và pin natri trên cơ sở oxide cấu trúc spinel, kích thước nano. Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá tính chất điện hóa của các chất lỏng ion để thay thế các loại dung môi hữu cơ dễ bay hơi, cho tính năng điện hóa cao hơn và an toàn hơn. Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật điện hóa đánh giá chất lượng pin, ăcquy thương mại.

Siêu tụ điện hóa (Electrochemical Supercapacitors)

 • Nghiên cứu các hệ vật liệu trên cơ sở composite với nano carbon như Li4Mn5O12/CNTs, LiMn2O4/CNTs… ứng dụng cho siêu tụ điện hóa, hệ tụ lai pin. Lắp ráp và đánh giá tính chất của các hệ siêu tụ điện hóa.

Pin nhiên liệu (Fuel Cell)

 • Tổng hợp vật liệu xúc tác trên cơ sở nano kim loại và carbon nano (Pt/C, Pd/C, Ru/C, PtNi/C, PdCo/C, PdMo/C, Pt-Ru/C, Pd-Co-Mo/C) và chế tạo các điện cực pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC). Nghiên cứu các đặc tính điện hóa của vật liệu và động học của các quá trình điện cực như phản ứng oxi hóa nhiên liệu, phản ứng khử oxi,... Đánh giá độ bền của xúc tác cho PEMFC. Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các thành phần của monocell. Thiết kế và lắp ráp monocell có công suất 1-100W. Chế tạo các bipolar với lớp phủ Ni, Ti trên bề mặt thép hợp kim nhằm chống ăn mòn vật liệu trong môi trường axit. Nghiên cứu chế tạo hydro bằng các con đường khác nhau như từ quang điện phân, từ sinh khối. 

  THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU

 

1. PSG. TS. Nguyễn Thái Hoàng (Lý lịch khoa học)

2. TS. Lê Thị Sở Như (Lý lịch khoa học)

3. PGS. TS. Trần Văn Mẫn (Lý lịch khoa học)

4. PGS. TS. Nguyễn Tuyết Phương (Lý lịch khoa học)

5. PGS.TS. Lê Mỹ Loan Phụng (Lý lịch khoa học)

6. TS. Nguyễn Bình Phương Nhân (Lý lịch khoa học)

7. TS. Huỳnh Lê Thanh Nguyên (Lý lịch khoa học)

8. ThS. Võ Duy Thanh (Lý lịch khoa học)

9. TS. Nguyễn Thị Diễm Hương (Lý lịch khoa học)

10. CN. Nguyễn Cảnh Minh Thắng (Lý lịch khoa học)

 


 CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

 1. T. H. Cao, M. V. Tran, L. V. Ha, T. T. X. Pham, T. T. Do, H. V. Le, Detection of interleukin-8 mRNA using a gold nanowire-based biosensor with a stem-loop probe, International Journal of Nanotechnology, 2015, 12 (5/6/7), 347-357.
 2. P. N. L. Nguyen, A. T. Ha, M. V. Tran, T. P. T. Nguyen, T. V. Le, Performance characteristics for oxygen reduction reaction of nanostructured Pt100-xCox supported on Vulcan carbon and carbon nanotubes catalysts, International Journal of Nanotechnology, 2015, 12 (5/6/7), 434-446.
 3. T. V. Le, P. L. M. Le, H. T. Nguyen, M. V. Tran, LiMn2O4/CNTs and LiNi0.5Mn1.5O4/CNTs Nanocomposites as high performance cathode materials for lithium-ion batteries, Acta Metallurgica Sinica,  2015, 28 (1), 122-128.
 4. Lund, T., Nguyen, P. T., Tran, H. M., Pechy, P., Zakeeruddin, S. M., & Grätzel, M. (2014). Thermal stability of the DSC ruthenium dye C106 in robust electrolytes. Solar Energy110, 96-104.
 5. H. T. Pham, P. L. M. Le, H. T. Nguyen, T. P. T. Nguyen, Synthesis, properties and performance of platinum and platinum/carbon nanotube films as cathode materials for dye - sensitized solar cells, Journal of Electrochemical Society, 2014, 161 (4), H1-H5.
 6. A. N. Tran, N. T. V. Do, P. L. M. Le, T. N. Le, Synthesis of new fluorinated imidazolium ionic liquids and their prospective as the electrolytes for lithium batteries, Journal of Fluorine Chemistry, 2014, 164, 38-43.
 7. H. T. Pham, P. L. M. Le, H. T. Nguyen, T. P. T. Nguyen, Synthesis, properties and performance of platium and platinum/carbon nanotube film as cathode material for dye-sensitized solar cell, Journal of The Electrochemical Society, 2014, 161 (4), H235-H239.
 8. Hassing, S., Jernshøj, K. D., Nguyen, P. T., & Lund, T. (2013). Investigation of the Stability of the Ruthenium-Based Dye (N719) Utilizing the Polarization Properties of Dispersive Raman Modes and/or of the Fluorescent Emission.The Journal of Physical Chemistry C117(45), 23500-23506.
 9. N. T. T. Nguyen, H. Furukawa, F. Gandara, K. E. Cordova, H. T. Nguyen, O. M. Yaghi, Selective capture of carbon dioxide under humid conditions by hydrophobic chabazite-type zeoliticimidazolate frameworks, Angewandte Chemie, 53 (40), 10645-10648.
 10.  P. L. M. Le, L. Cointeaux, P. Strobel, J. Leprêtre, P. Judenstein, F. Alloin, Influence of Solvent addition  on the properties of ionic liquid, Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116 (14), 7712-7718.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

12270838
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
7680
96093
541114
12270838