• Lễ tốt nghiệp Cử nhân Khoa Hóa học 2022
 • Hội nghị Khoa học trường Lần XIII - năm 2022, Tiểu ban Hóa học
 • Hội thi học thuật
 • Lễ tốt nghiệp Cử nhân Khoa Hóa học, năm 2021 và 2022
 • Định hướng Tân sinh viên Khóa 2021
 • Chào mừng Tân sinh viên khoa Hóa học khóa 2021
 • Trang phục đến trường của sinh viên khoa Hoá học
 • Hội thi học thuật
 • Lễ trao bằng tốt nghiệp khoa Hóa học, năm 2020
 • Ngày định hướng tân sinh viên khóa 2020
 • Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc, lần thứ XI, năm 2020
 • Cuộc thi học thuật Erlen Vàng, lần XI, năm 2019
 • Ngày truyền thống khoa Hóa học, năm 2019
 • Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt T9/2019
 • Khoa Hoá học
 • Hội thi Hóa học và Tôi năm 2019 - Giấc mơ Mendeleev
 • Ngày truyền thống khoa Hoá học-năm 2018
 • CLB HOAHOC
 • AUN welcome

Hóa tính toán và lý thuyết

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 

II. THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU

1. PGS.TS Bùi Thọ Thành (Lý lịch khoa học)

2. PGS. TS. Phạm Trần Nguyên Nguyên (Lý lịch khoa học)

3. ThS. Trang Mộc Khung (Lý lịch khoa học)

4. ThS. Phùng Quán (Lý lịch khoa học)

 

III. CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

 

 1. K. M. Trang, H. Q. Pham, N. N. T. Pham, Effect of chemical functionalization on Zr6-AzoBDC to enhance H2, CH4, storage and CO2 capture: A theoretical investigation, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015, 6 (3), 035011.
 2. H. Q. Pham, T. Mai, Y. Kawazoe, H. Mizuseki, D. M. Nguyen, N. N. T. Pham, Engineering of band gap in Metal-Organic Frameworks by functionalizing organic linker: a systematic DFT investigation, Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118 (9), 4567-4577.
 3. N. N. T. Pham, T. M. Nguyen, Geometry and electronic structure of some oligomers based on fluorinated 1H-phospholes: n- vs. p-type materials. Comptes Rendus Chimie de l’Academie des Sciences, 2010, 13, 912-922.
 4. L. M. Pratta, S. Merrya, S. C. Nguyen, Q. Phung, T. T. Bui, A computational study of halomethyllithium carbenoid mixed aggregates with lithium halides and lithium methoxide, Tetrahedron, 2006, 62 (47), 10821-10828.
 5. N. N. T. Pham, X. J. Hou, T. M. Nguyen, On the nature of the CP group adjacent to a valencedeficient atom: phosphaethynyl substituent vs. phosphorus center. Journal of Physical Organic Chemistry, 2006, 19, 1-6.
 6. X. J. Hou, Q. Phung, T. Höltzl, T. Veszprémi, T. M. Nguyen, Theoretical study of low-lying triplet states of aniline, Journal of Physical Chemistry A, 2005, 109 (45), 10396-10402.
 7. N. N. T. Pham, G. Bouchoux, D. David, T. M. Nguyen, Theoretical and experimental reevaluation of the basicity of l3-phosphinine, Journal of Physical Chemical A, 2005, 109 (12), 2957-2963.
 8. R. Abouaf, J. Pommier, H. Dunet, Q. Phung, N. C. Pham, T. M. Nguyen, The triplet state of cytosine and its derivatives: Electron impact and quantum chemical study, Journal of Chemical Physics, 2004, 121, 11668.
 9. D. David, N. N. T. Pham, T. M. Nguyen, Remarkable influence of fluorine substitution on electronic and thermochemical properties of phospholes, Chemical Physics Letters, 2004, 383, 138-142.
 10. C. Bruyneel, N. N. T. Pham, T. M. Nguyen, T. Z. Huyskens, Theoretical and experimental study of the conformation and vibrational friquencie of N-Acetyl-L-alanine and N-Acetyl-L-alaninate, Spectroscopy Letters, 2003, 36, 533-545.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

7958774
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
644
10346
644
7958774