Thông báo: Lớp bổ trợ kỹ năng nghiên cứu khoa học.

LỚP BỔ TRỢ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Nội dung:

1/ Cách khai thác các nguồn cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu.

2/ Cách sử dụng phần mềm quản lý tài liệu

Giảng viên hướng dẫn:

Ths. Đặng Hoàng Phú

Thời gian: 

13h - 17h ngày 08/09/2016

Địa điểm:

Phòng I.42 cơ sở Nguyễn Văn Cừ

 

Lưu ý: sinh viên chuẩn bị máy tính khi đến lớp để có thể thực hành

 

Đăng ký