Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo chuyển sang hệ tự túc khóa 23/2013 đợt 2

                                

     Căn cứ theo quy chế đào tạo sau đại học hiện hành, Phòng Đào tạo sau đại học thông báo danh sách các học viên Khóa 23/2013 đợt 2 đã hết thời hạn học chính qui (Đính kèm danh sách). Học viên có nguyện vọng tiếp tục hoàn tất khóa học thì phải làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1. Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/01/2016 đến hết 30/12/2017

2. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

    2.1 Thời hạn nộp hồ sơ:

        Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 18/3/2016. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc và chuyển phương thức xem như chấm dứt khóa học. Mọi khiếu nại về sau Trường không giải quyết. Học viên làm hồ sơ đầy đủ và đúng hướng dẫn trước khi nộp tại Phòng đào tạo sau đại học.

   2.2  Hồ sơ đăng ký:

       a. Mẫu số 1: Dành cho học viên học phương thức 1 (mẫu)

       b. Mẫu số 2: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 nhưng không đổi đề tài, không đổi CBHD (mẫu)

      c. Mẫu số 3: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 điều chỉnh tên đề tài hay thay đổi đề tài mới nhưng không đổi CBHD (mẫu)

      d. Mẫu số 4: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 chưa đăng ký đề tài và học viên đổi đề tài mới cùng CBHD mới (mẫu)

   2.3  Học phí chuyển sang hệ tự túc:

      Chi phí bảo vệ luận văn, báo cáo đồ án đóng vào thời gian nộp hồ sơ bảo vệ. Chi phí hướng dẫn đóng vào thời điểm nộp hồ sơ chuyển tự túc

      a. Học viên học phương thức 1 không thay đổi CBHD và chưa báo cáo đồ án

          - Đóng chi phí báo cáo đồ án: 1.200.000 đồng

      b. Học viên học phương thức 1 thay đổi CBHD và chưa báo cáo đồ án

          - Đóng chi phí báo cáo đồ án: 1.200.000 đồng

          - Đóng chi phí hướng dẫn:      1.800.000 đồng

      c. Học viên học phương thức 2, 3 không thay đổi CBHD và chưa bảo vệ luận văn

          - Đóng chi phí bảo vệ luận văn: 2.400.000 đồng

      d. Học viên học phương thức 2, 3 thay đổi CBHD và chưa bảo vệ luận văn

          - Đóng chi phí bảo vệ:            2.400.000 đồng

          - Đóng chi phí hướng dẫn:      3.000.000 đồng

3. Chuyển phương thức đào tạo:

    Việc thay đổi phương thức đào tạo chỉ được giải quyết 1 lần trong khóa học.

    3.1  Từ phương thức 2, 3 chuyển sang phương thức 1: học viên phải:

           - Nộp đơn xin chuyển phương thức (HV tự viết đơn)

           - Đóng chi phí hướng dẫn và báo cáo đồ án: 3.000.000 đồng

    3.2 Từ phương thức 1 chuyển sang phương thức 2: học viên phải:

          - Nộp đơn xin chuyển phương thức (HV tự viết đơn)

          - Đóng chi phí hướng dẫn và bảo vệ luận văn: 5.400.000 đồng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10430584
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
23522
87746
167016
10430584