TB - V/v cung cấp thông tin của luận văn Thạc sĩ

            Nhằm phục vụ công tác quản lý và lưu trữ thông tin, Ban chủ nhiệm khoa Hóa học đề nghị các Cao học viên đang theo học các ngành Hóa học thực hiện việc cung cấp thông tin của luận văn Thạc sỹ như sau:

- Thực hiện Trang tóm tắt thông tin Luận văn Thạc sỹ (tiếng Việt + tiếng Anh)

Download Mẫu tại: LINK

- Gửi mail Trang tóm tắt thông tin Luận văn Thạc sỹ về email của Cô Thanh Mai (Trưởng khoa): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tiêu đề email: [Họ và tên] - Thông tin luận văn Ths

- Nộp bản in tại Văn phòng khoa Hóa học (Phòng I59B) 

Lưu ý: Học viên cao học phải thực hiện việc này trước khi trình ký Hồ sơ bảo vệ Luận văn Thạc sỹ