Thông báo - xét tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 21/2011, khóa 22/2012 đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc xét tốt nghiệp cho các học viên cao học đợt 1 năm 2015

Khóa 21/2011 và Khóa 22/2012

     Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc xét tốt nghiệp cho các học viên cao học Khóa 21/2001 và Khóa 22/2012 đối với CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO PHƯƠNG THỨC 1 (KHÔNG THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ)

1. Điều kiện được xét tốt nghiệp:

     Học viên phải hoàn tất chương trình đào tạo thạc sĩ theo quy định.

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

    - Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu)

    - 2 ảnh đúng kích thước 3*4

    - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học (có thị thực sao y bản chính trong thời hạn 6 tháng)

    - Bản sao chứng chỉ Triết học và 2 bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ kèm bản chính để đối chiếu.

    - Sơ yếu lý lịch (mẫu)

3. Thời hạn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/04/2015.