Thông báo - Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2015 đợt 1

THÔNG BÁO

Về việc kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2015- đợt 1
 
- Căn cứ kết quả phỏng vấn, điểm thi ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh
- Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2015- đợt 1 như sau:
1. Tiêu chí xét tuyển:

a. Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)

b. Điểm ngoại ngữ:  - thuộc diện xét tuyển môn ngoại ngữ (theo Quyết định đã công bố)

                                     - hoặc điểm thi môn Anh văn đạt ≥ 60 điểm (thang điểm 100)

2. Kết quả điểm xét tuyển (danh sách đính kèm)

      Ứng viên đến trường nhận phiếu báo điểm trong ngày 29/6/2015. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua đường bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.

      Nếu có sự thất lạc do quá trình chuyển thư của bưu điện, ứng viên có nhu cầu cấp lại phiếu báo điểm thì phải đến phòng ĐT Sau đại học để đăng ký cấp lại lần 2.

3. Danh sách trúng tuyển:

    - Ứng viên chưa có bằng thạc sĩ (đính kèm)

    - Ứng viên đã có bằng thạc sĩ (đính kèm)

4. Xét chuyển sang chương trình 911- trong nước hoặc phối hợp

     Ứng viên đã trúng tuyển nghiên cứu sinh được phép đăng ký chuyển sang chương trình 911- trong nước hoặc phối hợp. (Kể cả ứng viên thi tuyển đầu vào môn ngoại ngữ)

     Thí sinh phải đến phòng ĐT Sau đại học để được hướng dẫn làm hồ sơ chuyển chương trình đào tạo từ ngày thông báo đến ngày 14/7/2015 (mẫu)

5. Nhận đơn chấm phúc tra môn ngoại ngữ (mẫu) từ ngày thống báo đến 16g ngày 7/7/2015 tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KH Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, HCM (trong giờ hành chánh)

6. Giấy triệu tập nhập học: Nghiên cứu sinh (NCS) đã trúng tuyển đến Phòng ĐT Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển trong ngày 22/7/2015. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua đường bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển

7. Đăng ký nhập học và nhận quyết định công nhận NCS:

    Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại phòng ĐT Sau đại học vào 2 ngày 12/8/2015 và 13/8/2015 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả trúng tuyển.

    Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh và tập thể CBHD. Nghiên cứu sinh sẽ nhận quyết định công nhận vào ngày 25/8/2015 tại phòng ĐT Sau đại học (nhận trực tiếp không gửi bưu điện)