Thông báo - Nhận thẻ học viên cao học , NCS khóa 24 đợt 2

THÔNG BÁO

HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2014 ĐỢT 2 CHƯA NHẬN THẺ HỌC VIÊN.

HỌC VIÊN ĐẾN PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NHẬN THẺ (TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH) TỪ NGÀY 13/01/2015 ĐẾN NGÀY 16/01/2015.