Thông báo - lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo Thạc sĩ năm 2015 đợt 1

THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ
ĐỢT 1 NĂM 2015

Trường ĐH khoa học Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Danh sách thí sinh dự tuyển: (Danh sách đính kèm)

2. Lịch phỏng vấn:

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân khi dự phỏng vấn.

 

Stt

Khoa

Ngày phỏng vấn

Giờ phỏng vấn

Địa điểm

3.      

Công nghệ thông tin

14/4/2015

13 giờ 00

I 53

4.      

Toán – Tin học

14/4/2015

9 giờ 00

F 09

5.      

Vật lý – Vật lý kỹ thuật

14/4/2015

8 giờ 00

VP Khoa Lý

6.      

Khoa Điện tử Viễn thông

14/4/2015

9 giờ 00

VP Khoa ĐTVT

7.      

Khoa Hóa

14/4/2015

16 giờ 00

I 59

8.      

Khoa Sinh

14/4/2015

8 giờ 30

F 112

9.      

Khoa Môi trường

14/4/2015

13 giờ 30

VP Khoa Môi trường

3. Các tiêu chí xét tuyển:

-   Căn cứ trên chỉ tiêu và khả năng đào tạo của Khoa.

-   Kiến thức chuyên môn

-   Kỹ năng nghiên cứu

-   Khả năng làm việc theo nhóm

-   Khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn)

-   Kỹ năng viết

-   Khả năng phân tích vấn đề

-   Mục đích cho nghiên cứu

-   Tính cẩn thận, chín chắn (thể hiện người dự tuyển là người có trách nhiệm và đáng tin cậy)

-   Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức)