Thông báo - Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2015

 THÔNG BÁO

      Các Anh(chị) học viên cao học (danh sách đính kèm)  và nghiên cứu sinh (danh sách đính kèm) đã tốt nghiệp Thạc sĩ (Phương thức 2: bảo vệ luận văn trước 30/12/2014 và Phương thức 1: nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trước 30/10/2014), Tiến sĩ đến Trường ĐH Khoa học Tự nhiên dự lễ trao bằng Thạc sĩ , Tiến sĩ theo lịch sau:

Stt

Khoa

Ngày nhận lễ phục

Ngày Tổ chức lễ

Địa điểm

1

Khoa Công nghệ thông tin, Viện JVN, Khoa Sinh học, Khoa Địa chất

14 giờ 23/4/2015

8h, ngày 24/4/2015

GĐ 1

2

Khoa Toán-Tin, Khoa Vật lý, Khoa Hóa, Khoa Môi trường, Khoa Điện tử-Viễn thông

15 giờ 24/4/2015

8h, ngày 25/4/2015

GĐ 1

      Chú ý: mang theo CMND để nhận lễ phục

     Để buổi lễ được tổ chức tốt đẹp, đề nghị tất cả các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh đến dự lễ đầy đủ và đúng giờ. Học viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp tại phòng sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/4/2015. Các anh(chị) học viên cao học và nghiên cứu sinh không dự lễ tốt nghiệp phải báo cho phòng đào tạo sau đại học được biết trước ngày 17/4/2015

      Thông báo này thay cho giấy triệu tập nhận bằng.