Thông báo - ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 23/2013 (Đợt 2)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ
KHÓA 23/2013 (Đợt 2)

    Theo lịch học của Trường, các lớp cao học khóa 23/2013 đã kết thúc thời gian học lý thuyết và bắt đầu nhận đề tài làm luận văn thạc sĩ.

     Thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ từ tháng 5/2015 đến tháng 10/2015.

      1. Học viên theo chương trình đào tạo thạc sĩ phương thức 1

          Đăng ký đồ án tốt nghiệp:

           - Phiếu đăng ký đồ án (mẫu)

           - Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2015

      2. Học viên theo chương trình đào tạo thạc sĩ phương thức 2, 3

          Đăng ký luận văn thạc sĩ:

           - Phiếu đăng ký đề tài (mẫu)

          - Đề cương luận văn thạc sĩ (mẫu)

          Thời hạn đăng ký đề tài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2014

   Học viên đăng ký đồ án, đề tài luận văn thạc sĩ tại Bộ môn, Khoa.