Thông báo - chương trình học bổng Vallet năm 2015 (dành cho học viên sau đại học)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VALLET NĂM 2015
(Dành cho học viên Sau đại học)

      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo nhận hồ sơ học bổng Vallet dành cho học viên Sau đại học (cao học và nghiên cứu sinh)

  1. Thông tin về học bổng: học viên đọc kỹ các thông tin trong thông báo đính kèm

  2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

      Học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia học bổng phải thực hiện đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://rvn-vallet.org, sau đó nộp hồ sơ xét học bổng tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 18/5/2015 đến hết ngày 04/6/2015. Trên bìa hồ sơ (mẫu) phải ghi Mã số học viên (nếu không hồ sơ sẽ bị loại).

       Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận hồ sơ với bất kỳ lý do nào.