Thông báo tuyển chọn học viên cao học, ngành Hóa học của Đại học Hiroshima, Nhật Bản, năm 2021

  Khoa Hóa học

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN CAO HỌC

NGÀNH HÓA HỌC CỦA ĐẠI HỌC HIROSHIMA, NHẬT BẢN 

    Đại học Hiroshima sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (viết và phỏng vấn) dành cho các ứng viên tiềm năng cho khóa học Thạc sĩ (dự kiến nhập học vào năm 2021) được tổ chức vào ngày 10/12/2020 (thứ 2) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Số lượng tuyển: 05 ứng viên cho chương trình Hóa học

Đối tượng: SV đã tốt nghiệp Đại học ngành Hóa học hoặc đang học năm thứ 4.

Để tham gia chương trình, ứng viên cần thực hiện các bước sau:

1/ Tìm giáo viên hướng dẫn phù hợp với hướng nghiên cứu mong muốn (Danh sách GV của Khoa: http://seeds.office.hiroshima-u.ac.jp/search/index.html?lang=en )

2/ Nộp các giấy tờ cần thiết

(1)  Đơn đăng ký

(2)  Bảng điểm

(3)  Giấy chứng nhận tốt nghiệp (dự kiến)

(4)  Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL, TOEIC, v.v.)

(5)  Thư giới thiệu

(6)  Thư tự giới thiệu bản thân (Motivation letter)

Các hồ sơ được nén thành một tệp nén (tên tệp: tên đầy đủ của ứng viên_HCHUS) qua email tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3/ Thời hạn nộp hồ sơ: 24/11/2020 (thứ 3)

Đính kèm “Thông tin tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế” và “Hỗ trợ tài chính”.

** Ghi chú: Trước khi nộp hồ sơ và cần tư vấn về chương trình học, đề nghị SV liên hệ với Cô Thanh Mai (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)