Thông báo lịch nghĩ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Sinh viên xem thông tin theo link dưới đây:
http://www.hcmus.edu.vn/images/stories/phong_tochuc_hanh_chinh/thong_bao_nghi_le_30-4_va_1-5-2015.pdf