Lưu ý
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Thông báo V/v Danh sách phòng Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ chương trình chất lượng cao khoa Hóa học trong HK1/23-24

THÔNG BÁO

V/v Danh sách phòng Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ chương trình chất lượng cao khoa Hóa học trong HK1/23-24

 

Sinh viên đã thực hiện xác nhận dự kiểm tra theo dõi danh sách chia phòng thi sau

Danh sách phòng thi chính thức [Danh sách]

Danh sách sinh viên được miễn kiểm tra [Danh sách]

 

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài: 8g30 ngày 15/10/2023 (chủ nhật)

- SV có mặt tại phòng thi trước ít nhất 15 phút để ổn định

- Đối với những sinh viên đủ điều kiện ngoại ngữ đầu ra, có thể hoàn tất thủ tục và nộp đơn tại phòng đào tạo theo quy định (Khoa không thực hiện xét đạt)

- Nội dung bài thi http://www.chemistry.hcmus.edu.vn/index.php/vi/dao-tao-dh/nganh-hoa-hoc/hoc-tap/thong-bao-khac/2871-thong-bao-v-v-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-dinh-ky-chuong-trinh-de-an-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024

THÔNG TIN LIÊN HỆ

KHOA HÓA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

ĐT: (028) 38355270

Website: http://chemistry.hcmus.edu.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

10431462
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
24400
88624
167894
10431462