Thông báo thời gian học chuyên đề Hóa lý - Thực tập Hóa học ứng dụng

 THÔNG BÁO

THỜI GIAN HỌC CHUYÊN ĐỀ HÓA LÝ_THỰC TẬP HÓA HỌC ỨNG DỤNG

Thời gian: Thứ 6, ngày 6 và 13/12, bắt đầu từ 8h30

Phòng học: I57