Thông báo thời gian bắt đầu học thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc (cập nhật)

 THÔNG BÁO

Thời gian bắt đầu học thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc (cập nhật)

Vì lịch học trùng nhau của một số sinh viên trong lớp nên thời gian bắt đầu học thực tập môn TH Kiểm nghiệm thuốc dời lại như sau:
+ Thời gian: 07h00-12h00, thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 03/12/2019
+ Địa điểm: phòng nghiên cứu BM Hóa hữu cơ (lấu 2, nhà A, cs 227 Nguyễn Văn Cừ)
Trường hợp SV nào có giờ học 3 tiết sau trong buổi thực tập, SV theo hướng dẫn của GV phụ trách thực tập.