Thông báo v/v điều chỉnh ngày học chuyên đề Hóa lý môn thực tập hóa học ứng dụng

 THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh ngày học chuyên đề Hóa lý môn thực tập hóa học ứng dụng

Chuyên đề Hóa lý môn Thực tập hóa học ứng dụng sẽ học vào 2 ngày thứ 6 (6/12 và 13/12/2019) do ngày thứ 7 GV không sắp xếp được lịch dạy.

Mọi ý kiến phản hồi SV liên hệ thầy Hồ Phạm Anh Vũ (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).