Thông báo v/v nghỉ học bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1 ngày 20/11/2019

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ học bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1 ngày 20/11/2019

Hôm nay (20/11/2019), Bài tập hóa đại cương 2 lớp 19HOH1A và 19HOH1B được nghỉ học do GV bị bệnh. Tuần sau học lại bình thường.