Thông báo v/v nghỉ học một số môn ngày 16/11/2019 (Ngày truyền thống khoa Hóa học)

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ học một số môn học ngày 16/11/2019 (Ngày Truyền thống khoa Hóa học)

Để SV có thể tham gia các hoạt động nhân ngày Truyền thống khoa Hóa học (thứ 7, 16/11/2019), Khoa đã xin phép các Thầy Cô cho nghỉ một số môn học, cụ thể như sau:

* Danh sách môn học được nghỉ:

- BT Hóa hữu cơ 2 lớp 17HOH_TN

- TT Hóa hữu cơ 2 nhóm 17HOH22

- TT Hóa phân tích 1 nhóm 18HOH1B

- BT Hóa phân tích 1 nhóm 18HOH1A

- Anh văn chuyên ngành 1 lớp 19HOH_CLC

- Vi tích phân 1C lớp 19HOH_CLC

* Kế hoạch học bù:

- TT Hóa hữu cơ 2 nhóm 17HOH22: học bù ngày chủ nhật, 17/11/2019

- TT Hóa phân tích 1 nhóm 18HOH1B: học bù ngày thứ 7, 09/11/2019

Mọi thắc mắc liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..