Thông báo về môn thực hành hóa vô cơ 2 HK I/2019-2020

 THÔNG BÁO

Về môn thực hành hóa vô cơ 2 HK I/2019-2020

- Sinh viên bắt đầu Thực tập Hóa Vô Cơ 2 từ Thứ tư, ngày 06 tháng 11 năm 2019 (chỉ có duy nhất 1 nhóm).

- Giờ thực hành: bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 15 giờ 30.

- Địa điểm: Phòng Thực tập Hóa Vô Cơ, dãy nhà A lầu 1, cơ sở Linh Trung - Thủ Đức.

- Trước khi đi thực tập bài số 1, sinh viên phải:

+ Đọc kỹ cách tính điểm học phần; Hướng dẫn sử dụng giáo trình thực tập; Nội quy an toàn phòng thí nghiệm; Qui định của phòng Thực tập Vô cơ.

+ Làm bài chuẩn bị số 1 vào sổ thực tập. Sinh viên không làm bài chuẩn bị trước sẽ không được vào phòng thực tập.

- Trong buổi thực tập bài số 1, sinh viên mang theo 1 ảnh thẻ (khổ 2×3) để dán vào sổ theo dõi của phòng.

- Sinh viên liên hệ với Sinh viên Lê Phúc (ĐT: 0397212680) để photo giáo trình.

- Mọi thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ với Thầy Quốc (ĐT: 0903647581)