Phòng Học chuyên đề 5 môn Giới thiệu ngành khóa 2019

THÔNG BÁO

V/v Học chuyên đề 5 môn Giới thiệu ngành khóa 2019

 

Sáng 27 tháng 10: Phòng C.43 (Cơ sở NVC)
  - Ca 1: từ 8h00-9h30 (lớp H1+H2)
  - Ca 2: từ 9h30-11h00 (lớp H3)
 
Sáng 2 tháng 11: Phòng C.43 (Cơ sở NVC)
  - Ca 1: 8h00-10h00 (Lớp C1)
  - Ca 2: 10h00-12h00 (Lớp C2)
 
Lưu ý:
Sinh viên mang theo laptop đã cài đặt sẵn phần mềm trong buổi học
 
Sinh viên truy cập website sau để download và cài đặt bản chemwin chuẩn bị cho buổi học thiết kế poster: https://hoahoc.org/ve-cong-thuc-hoa-hoc-dung-cu-thi-nghiem-bang-chemwin-6-0.html