Nhận thẻ Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn khóa 2019

THÔNG BÁO

V/v Nhận thẻ Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn khóa 2019

 

Sinh viên có tên trong danh sách sau đến tại Văn phòng khoa (I.59B) để nhận thẻ BHYT và BHTN

Danh sách sinh viên

Lưu ý:

- Sinh viên đọc ghi chú trong danh sách để thực hiện cho đúng;

- Sinh viên có thể đại diện nhận thẻ cho bạn (xuất trình thẻ SV của người được nhận thay);

- Thời gian nhận thẻ từ 14g00 ngày 14/10/2019 đến 16g00 ngày 18/10/2019 (Buổi sáng từ 9g00-11g30, buổi chiều từ 14g00-16g00)

- Địa điểm: phòng I.59B (gặp Cô Như)

- Trường hợp sinh viên không nhận thẻ, khoa sẽ không giải quyết khiếu nại về sau