Thông báo v/v điều chỉnh lịch học môn Tổng hợp thuốc thông minh

 THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch học môn Tổng hợp thuốc thông minh

   Do lịch học môn thực hành hóa học ứng dụng bị thay đổi, trùng vào các ngày thứ 7 dự kiến học môn Tổng hợp thuốc thông minh, nên lịch học môn Tổng hợp thuốc thông minh có thay đổi như sau:

- Thời gian học: thứ 2, từ 13h00-17h00, các ngày 4/11, 11/11, 18/11 và 25/11.

- Địa điểm: phòng F300

Mọi ý kiến phản hồi gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., trước ngày 15/10/2019.