Thông báo v/v đổi phòng học môn Hóa hữu cơ 2 lớp 17HOH1

THÔNG BÁO

V/v đổi phòng học môn Hóa hữu cơ 2 lớp 17HOH1

Lịch học môn Hóa hữu cơ 2 lớp 17HOH1 (thứ 3) có thay đổi như sau:

- Thời gian học: bắt đầu từ 8h00

- Phòng học: E402