Thông báo phòng thi môn Hóa học nano lớp 16HOH_TN và 16CKH

 THÔNG BÁO

Phòng thi môn Hóa học nano lớp 16HOH_TN và 16CKH

- Thời gian: thứ 5, ngày 5/9/2019, lúc 13h00

- Địa điểm: phòng I.23