Thông báo v/v nghỉ học môn Hóa đại cương 1 lớp 19HOH2

 THÔNG BÁO

V/v nghỉ học môn Hóa đại cương 1 lớp 19HOH2

Theo thông báo chung của PDT, môn HDC1 sẽ bắt đầu học từ ngày 09/9/2019.

Do thứ 6 (ngày 13/9/2019), GV bận đi công tác nên lớp HDC1 của 19HOH2 sẽ nghỉ học. Thay vào đó, lớp 19HOH2 sẽ học HDC1 vào ngày 06/9/2019.